Over het 320 squadron

Omdat het 320 squadron zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van Follie staat hier de nodige informatie over hoe het toe ging  bij dit squadron.
Een film over Frits Prinsen
Deze film gaat over Frits Prinsen. Hij heeft net als mijn oom gediend bij het 320e squadron. Er is over hem een programma gemaakt dat is uitgezonden bij Omroep Zeeland in 2008. De film gaat o.a. over een aanval met 12 Mitchell's op Vlissingen op 20 augustus 1943. Duidelijk is dat in één van de toestellen ook Follie Bouma zat.
"Neem het over"

In 1975 is een autobiografisch boek verschenen met de belevenissen van Commandeur Van der Kop tijdens zijn verblijf op Java, de opleidingen in Engeland en de daarop volgende operaties van squadron 320. Zijn verhaal heeft veel overeenkomsten met het verhaal van Follie.  Op bladzijde 339 wordt Follie zelf genoemd.
Het boek is inmiddels niet  meer te krijgen.
"Enige wakkere jongens"
In het verleden zijn er diverse artikelen en boeken verschenen over het 320e squadron. In oktober 2013 verscheen echer een zeer compleet standaardwerk. 'Eenige Wakkere Jongens' is de eerste integrale studie over de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittannië. Het boek beschrijft de tot dusver onderbelichte geschiedenis van een groep onverschrokken jongemannen - uitgeweken militairen, vrijwilligers van overzee en Engelandvaarders - die hun leven riskeerden voor de vrijheid van anderen. De schrijver, Erwin van Loo, is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht en haar voorgangers. Hij is (co)auteur en redacteur van diverse onderzoekspublicaties.
Bestel het boek bij Bol.com