Op diverse plekken en op diverse momenten wordt de herinnering aan Folkert Bouma levend gehouden.  In het menu aan de linkerkant vindt u een overzicht van de gebeurtenissen en de plekken die ik weet.