Voor het verstrekken van gegevens, waaruit deze reconstructie werd samengesteld, zijn wij grote dank verschuldigd. Aan het hoofd van het Bureau Maritieme Historie, commandeur J.F. van Dulm M.W.O., de luit.-kol. vlieger-waarnemer P. Bakker, de luit. ter zee vlieger C. Blom, chef-vlieginstrukteur marine vliegkamp "De Kooy”, mevr. M. W. Weeda-Lokhorst, mrs. Viviêne-Leete Cooke en hoofd sektie krijgsgeschiedenis luchtmachtstaf overste C. Lutz.


Technische gegevens vliegtuigen met toestemming overgenomen uit het boek van Farman tot Neptuna deel II.

Verdere medewerking van het hoofd van de Marine Voorlichtingsdienst, overste W. C. le Maire.

Misschien zijn er lezers of kennissen van lezers, die in 1940-’45 bij het 320 Squadron dienden, die nog over meerdere gegevens en inlichtingen beschikken. Via de redaktie van dit blad of rechtstreeks Vierkantsdijk 94, Harlingen, nemen we gaarne contact met hen op. We denken bijv. hier aan vliegers zoals nu blijkt in april 1945 boven Duitsland neergeschoten, als M. J. C. de Liefde, W. van Stijn e.a., welk spoor na de bevrijding naar de K.L.M. leidde.