Op 5 april 1945, toen de Canadezen in snel tempo Noord-Nederland bevrijdden, was het wijlen ds. Grootes van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, die de fam. Bouma. op de hoogte stelde van de vermissing van hun dierbare zoon en broer Folkert.

De 29e juni van dat jaar kwam de officiële mededeling, dat Follie gesneuveld was.

overlijdensakteBegin 1950 werd de bemanning van de FW 258 G opgegraven en uit Acqueville naar Amersfoort vervoerd, waar ze werden opgebaard. Follie, die op zijn 47ste oorlogstrip sneuvelde, stond aan het hoofd van zijn bemanning.

krantenartkel herbegrafenis GrebbebergOp een koude dag in begin 1950 zijn zij, de vliegers van de bange jaren, na een onverhoeds sterven in de vreemde lucht, teruggekeerd naar het eigen land en op een koude dag, tegen het einde van de winter, werden zij eindelijk ter ruste gelegd, en nu voor immer. En als op deze dag de plechtige bijzetting op de Grebbeberg plaats vindt, het eresalvo klinkt en de bloemen neergevlijd worden, dan geraakt men vol verdriet om het verlies van zoveel onbaatzuchtige jonge idealisten.

En met de gedachte dat eigen handen weer de eigen bloemen met alle goede herinneringen aan hoe zij toen wel waren, alweer zoveel jaar geleden, schikken op hun graven. Want de mens zoekt altijd troost ..... !