In augustus 1942 was Follie in Engeland en ontmoette daar een zekere Miss Viviêne Cooke. Follie is in training om een geharde oorlogsvlieger te worden. Hij traint daar o.a. in Grantham, Silloth en Finmere.

identity card RAF (1)identity card RAF (2)In november van dat jaar werd hij ingedeeld bij het beroemde 320 Squadron. Een eenheid bestaande uit Nederlandse Marine Luchtvaartdienst vliegers en grondpersoneel. De sterkte was 10-13 vliegtuigen en 300 manschappen. De Engelsen noemden deze Nederlandse eenheid de Royal Netherlands Naval Air Service en was ingedeeld bij het Coastal Command.

Het "werk" voor de vliegers bestond in hoofdzaak uit patrouillevluchten langs de Engelse,Noorse en Nederlandse kust. De aldaar varende schepen werden aangevallen met de boordmitrailleurs of met bommen; De "kisten" waar voor deze doeleinden mee gevlogen werd, waren de Lockheed Hudsons die met hun vliegbereik van meer dan 3200 km. hiervoor uitstekend geschikt waren. De twee motoren van 1100 pk. leverden een snelheid van gemiddeld 350 km. per uur. De Hudsons waren bruin-groen gecamoufleerd en hadden een Engelse registratie. ten teken dat de Hudsons van 320 Sqd. gevlogen werden door Nederlanders, voerden ze een oranje driehoek op de neus, terwijl er Indische en Nederlandse namen (bijv. Bandoeng en Wageningen) op de kist geschilderd waren. Voor zover bekend werden er in 1942 vier Hudsons van 320 Sqd. onder de Nederlandse kust neergeschoten en een 7-tal onder Noorwegen. De neergeschoten machines werden direct door nieuwe aangevuld, Van 1941 tot begin 1943 maakten de Hudsons zo'n slordige 1230 operationele vluchten vanaf de vliegbasis Leuchars (Schotland) en Carew Cheriton. De Hudsons hadden ook tot taak geallieerde convooien te beschermen,evenals het opsporen van verongelukte vliegtuig-bemanningen. We kunnen rustig aannemen, dat Follie ook zijn aandeel in deze vluchten heeft gehad.

OP DE MITCHELL

Begin 1943 werden de Hudsons vervangen door Mitchells, een tweemotorige middelzware bommenwerper, bewapend met vijf mitrailleurs en die een bommenlast van 2 ton torsten. De kist, die voorzien was van radar en een neuswiel, behaalde een gemiddelde snelheid van 460 km. p. u. De bemanning bestond uit 4 koppen. Het gebruik van radar en neuswiel werd door de mannen van 320 Sqd, op de vliegbasis Methwold beoefend, en had tevens een praktisch doel en wel de zg. air-sea-rescue sorties,het opsporen Van vliegtuigbemanningen die op de thuisreis, na een raid op Duitsland, aan- of neergeschoten in de Noordzee waren gestort.

In april 1943 maakte Follie een air-sea-rescue sortie met de tegenwoordige luit.-kol. vlieger-waarnemer P. Bakker, thans woonachtig te Soest.

H 320 Squadron werd overgeplaatst naar Attl bridge. Vanaf dat vliegveld startte op 12 juni 1943,te ’s morgens 10.30 uur, een Mitchell met als bemanning: A. van Amsterdam, vlieger; Follie Bouma, waamemer; kpl. vl. tel. de Haan; matr. I.Engelsma,boordschutter. Het nummer van de kist was Fr. 143,letter A. In het vluchtrapport lazen we o.a.: Gevlogen in formatie van 6 Mitchells, te 10.43 uur koers gezet op Haisborough, welk punt te 10.49 uur bereikt werd. Vandaar uit koers gezet naar positie 52 55 N - 0 2 28 O. Te 10.51 uur koers gewijzigd: ontweken convooi ballonnen. Te 11.00 uur werd begonnen met zoeken met na volgende hoekpunten 52 - 55 N - 02 28 O. De Fr. 143 A. rapporteerde na beëindiging van deze air-sea.-rescue sortie geen bijzonderheden,en te 2.30 uur namiddags zette André van Amsterdam de kist weer aan de grond.

BIJ BOMBER COMMAND

In aug. 1943 verhuisde het 320 Squadron naar Lasham. Vanaf dit punt werden bombardementen op Frankrijk uitgevoerd. Het Squadron 320 was met 12 Mitchells uitgerust en werd ingedeeld bij de Second Tactical Air Force 139ste Wing van No. 2 Group van Bomber Command. Het waren de Mitchells die het 320 Squadron een onsterfelijke naam bezorgden, al zouden de verliezen groot zijn .......,

Op 7 okt. 1943 trouwde Follie in Engeland met Viviêne Cooke. Zijn onafscheidelijke vriend Wim van Stijn was getuige. Voor zijn huwelijksdatum werd Follie bevorderd tot 1e luitenant en hij trouwde in uniform.

Zes dagen na zijn huwelijksdatum kreeg het 320 Squadron een belangrijke opdracht, waaraan het hele Squadron zal deelnemen. Volledigheidshalve drukken wij hier de tekst af van opdracht,resultaat, bijzonderheden en deelnemers.