Inleiding

bemanningMitchellOp 3 mei 1968 verscheen een groot artikel over twee pagina's in de Harlinger-Courant over de belevenissen van mijn oom "Follie Bouma". Een oom die ik niet gekend heb, maar naar wie ik wel genoemd ben.  Op 19 augustus 1944 is hij in Noord-Frankrijk met zijn vliegtuig neergeschoten en samen met de andere bemanningsleden om het leven gekomen. Omdat ik naar hem vernoemd ben heb ik altijd in de familie geroepen dat ik graag alle zaken die met mijn oom te maken hebben wil verzamelen. Daarbij kwam, naast de nodige foto's,  ook een groot krantenartikel te voorschijn.  Natuurlijk is het zonde dat dit bijzondere verhaal over mijn oom alleen in een enveloppe bij mij thuis  bewaard wordt, te meer nu de generatie van mijn oom óf overleden is of zeer hoog bejaard. Vandaar dat ik het heb vastgelegd in deze website.

De kern van de website wordt gevormd door het artikel uit de Harlinger-Courant. Zowel een afdruk van dit twee  pagina grote artikel als de digitale versie zijn op  deze website te vinden. Andere stukken die ik verzameld heb, met name foto's, heb ik zoveel mogelijk een plaats gegeven bij het betreffende hoofdstuk in de digitale versie.

Verder heb ik zaken die te maken hebben met herinneringen aan mijn oom in een apart menu ondergebracht.  Dit wijst zich verder vanzelf.

Omdat het 320-squadron zo'n belangrijke plaats innam in het leven van mijn oom heb ik materiaal over dit squadron in een apart menu onder gebracht. Met name de Youtube-filmpjes geven een indruk  van de dagelijkse praktijk.

Deze website kan worden weergegeven in vier talen. Hierbij is gebruik gemaakt van Google-Translate. De vertaling is niet perfect, maar moet voldoende zijn om tot een begrijpelijk artikel te komen.

Mocht iemand verdere informatie hebben dan hoor ik het graag. Hiervoor staat het contactformulier ter beschikking.

Folkert Bouma