Voorbereiding artikel

Het krantenartikel in de Harlinger Courant van 1968 is op zich ook een herinnering aan mijn oom. In het archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag bevindt zich een tweetal brieven die de heer F.J.A. Lutz, hoofd van de sectie Krijgsgeschiedenis KLU, verstuurd heeft aan de heer Bekius in Harlingen. Hieronder staan deze twee brieven van april 1968. Ook bevindt zich in dit archief een lijstje met de belangrijkste loopbaangegevens gedateerd  15 augustus 1968, dus nĂ¡ het verschijnen van het artikel in de Harlinger Courant.

DOC002-001-001 DOC002-002-002

DOC002-003-003 DOC002-005-005