Krantenartikel 11 februari 2014

Op 11 februari 2014 verscheen een artikel in de Harlinger Courant van de hand van Hille Oppedijk, amateur-historicus van o.a. het 320-squadron. Hierin noemt hij twee Harlingers die in het 320-squardon hebben gediend en die in de oorlog zijn omgekomen, namelijk Folkert Bouma en Paulus Kwast. Het artikel staat hiernaast. Door er op te klikken wordt het artikel uitvergroot en dus leesbaar.

krantenartikel 11-02-14