Toelatingspapieren leger

verzoek toelating tot opleiding vlieger akkoordverklaring indiensttreding
bewijs nederlanderschap  Bewijs van goed gedrag
 bewijs burgerlijke staat  eigen verklaring 6 jaar dienstplicht
 inschrijving dienstplicht  uittreksel burgerlijke stand
 gezondheidsverklaring